Untitled Document
 
 
Novostavby
Rekonštrukcie
Inžinierske stavby
Stavebná mechanizacia
Výkon stavebného dozoru
Referencie » Novostavby
Bytový dom 8 b.j. - Rajecká Lesná
Miesto realizácie:
Rajecká Lesná
Stav projektu:
ukončený
Obdobie:
04/2017 - 01/2018
Náklady stavby: 309 000 € bez DPH

Územie sa nachádza v katastrálnom území Rajecká Lesná, v priestore blízko základnej školy za jestvujúcim bytovým domom. Samotný objekt je na parcele č. 122.

Bytový dom má kapacitu piatich dvojizbových a troch trojizbových bytov. Bytový dom má štyri nadzemné podlažia bez podpivničenia. Objekt má valbovú strechu.

Zakladanie stavby je na betónových základových pásoch. Konštrukčne je stavba murovaná so stenovým nosným systémom. Stropné konštrukcie sú montované, železobetónové- systém Premac.

Členenie stavby: Bytový dom 8 b.j.

Spevnené plochy a parkovisko

Kanalizácia

Prípojka NN

Prípojka slaboprúdu

Rozšírenie verejného osvetlenia

STL prípojka plynu

 

BVT-STAV, s.r.o.
991 27 Kamenné Kosihy, č. 129
IČO: 44 404 506
DIČ: 2022688261, IČ DPH: SK2022688261

tel: +421 915 495 317
tel., fax: +421 47 488 41 48
email: bojtos@bvt-stav.sk

 Copyright © 2012 BVT-STAV