Untitled Document
 
REALIZÁCIE
Inžinierske stavby
Rodinné domy - prípojk..
Banská Bystrica
Rodinné domy - prípojky inžinierskych sietí
Výkon stavebného dozoru
Úprava verejných pries..
Ďurkovce
Úprava verejných priestranstiev v obci Ďurkovce
Inžinierske stavby
Kluknava - Dolinský po..
Kluknava
Kluknava - Dolinský potok III.etapa
Rekonštrukcie
Rodinný dom - úprava d..
Dolné Plachtince
Rodinný dom - úprava dvora - Dolné Plachtince
Rekonštrukcie
Zateplenie bytového do..
Zateplenie bytového domu

 

BVT-STAV, s.r.o.
991 27 Kamenné Kosihy, č. 124
IČO: 44 404 506
DIČ: 2022688261, IČ DPH: SK2022688261

tel: +421 915 495 317
tel., fax: +421 47 488 41 48
email: bojtos@bvt-stav.sk

 Copyright © 2012 BVT-STAV