Untitled Document
 
REALIZÁCIE
Výkon stavebného dozoru
Bytový dom - Obecné ná..
Obec Vinica
Bytový dom - Obecné nájomné byty Vinica 10 b.j.
Rekonštrukcie
Rekonštrukcia rodinnéh..
Hummelová 17, Bratislava
Rekonštrukcia rodinného domu, Hummelova 17
Inžinierske stavby
Rodinné domy - prípojk..
Banská Bystrica
Rodinné domy - prípojky inžinierskych sietí
Rekonštrukcie
Zateplenie bytového do..
Zateplenie bytového domu
Novostavby
Rodinné domy - Suchý v..
Banská Bystrica
Rodinné domy - Suchý vrch - Banská Bystrica

 

BVT-STAV, s.r.o.
991 27 Kamenné Kosihy, č. 124
IČO: 44 404 506
DIČ: 2022688261, IČ DPH: SK2022688261

tel: +421 915 495 317
tel., fax: +421 47 488 41 48
email: bojtos@bvt-stav.sk

 Copyright © 2012 BVT-STAV