Untitled Document
 
 
Novostavby
Rekonštrukcie
Inžinierske stavby
Stavebná mechanizacia
Výkon stavebného dozoru
Referencie » Novostavby
Predajňa a servis Renault, Dacia
Miesto realizácie:
Pieštany
Stav projektu:
ukončený
Obdobie:
01/2009 - 05/2009


Predajňa vozidiel Renault a Dacia

Budova je dvojpodlažná s plochou strechou a v časti galéria navyše so svetlíkom. Objekt slúži na vystavovanie a predaj vozidiel Renault a Dacia s vybudovaným hygienicko-sociálnym zázemím pre zamestnancov a administratívou na 2np. K dispozícii sú : denná miestnosť, wc na 1np aj na 2np. Počet pracovníkov 12. Priestor hygienických zariadení sa odvetráva nútene jednotlivo.

Nosný systém objektu je tvorený oceľovým skeletom. Steny vnútorné sú murované z tehál Porotherm. Steny vonkajšie sú z fasádneho systému Dekmetal s použitím Dekcasette Standard s potrebnou požiarnou odolnosťou min 30 min.

 

 Servis

 Budova je jednopodlažná so sedlovou strechou o sklone 6 stupňov. Slúži na opravu a servis vozidiel Renault a Dacia s vybudovaným hygienicko-sociálnym zázemím pre zamestnancov. K dispozícii sú : denná miestnosť, wc, šatňa, umyvárka. Počet pracovníkov 12. Priestor dielní sa odvetráva nútene centrálne, priestor hygienických zariadení nútene jednotlivo. V priestore autodielne sa osadila odsávacia linka Ekolin Al pre odsávanie výfukových plynov s priamim napojením na výfuk vozidla s kapacitou pre 6 vozidiel, t.j. min 6x 340m3/h. Ventilátor je vyvedený cez fasádu do ovzdušia.

Odoberanie olejov a mazív sa vykonáva cez mobilné vysávače a vypúšťače olejov.

Nosný systém objektu je tvorený oceľovým skeletom. Steny vnútorné sú murované z tehál Porotherm 11,5.

Objekt je založený na základových pätkách v hĺ  -2,0 m a pásoch v hĺ  -0,8m so štrkovým lôžkom 0,10m betónom B15

Steny vonkajšie sú sendvičové panely s potrebnou požiarnou odolnosťou min 30min. Strešnú konštrukciu tvorí oceľová priehradová konštrukcia + sendvičový panel (PO 30min). Nosníky sú natreté protipožiarnym náterom s PO 30min.

V celom servise je betónová pancierová podlaha. Výplne okenných a dverných otvorov sú z PVC profilov Gealan.

 

Olejové hospodárstvo

Pre bezpečnú likvidáciu olejov a mazív sa použije mobilný eko sklad rozmerov 3m x 2m x 2,35m EKO Štandard ESS MEVAKO typ 0046.

Nosný systém objektu je tvorený oceľovým rámom. Objekt nepožaduje základovú konštrukciu. Steny sú plechové lakované. Strešnú konštrukciu tvorí celolakovaný plech. V kontajneri je roštová podlaha s bezpečnostnou záchytnou vaňou. Dvere sú plechové uzamkýnateľné.

 

Vykurovací systém

V priestore predajne Renault a Dacia /showroom/a hygienickej časti pre zamestnancov na 1.NP je podlahový teplovodný systém Gabotherm 1-2-3, ktorý  je zaradený do kategórie nízkoteplotného vykurovania.

V priestoroch autodielne, klampiarne, sociálneho zázemia zamestnancov, kancelárie majstra a vedúceho servisu na 1.NP, a v celej administratívnej časti na 2. NP je dvojtrubkový radiátorový systém vykurovania s núteným obehom vykurovania, tiež so samostatným rozvodom potrubia vykurovacej a vratnej vody.

 

Spevnená plocha - parkovisko

Priestor spevnenej plochy je upravený zámkovou dlažbou Semmelrock Pastella sivej farby. Plocha je určená pre príjazd motorových vozidiel k objektu a parkovanie. Priestor je zospádovaný do odvodňovacieho žľabu a napojený na ORL.

 

BVT-STAV, s.r.o.
991 27 Kamenné Kosihy, č. 129
IČO: 44 404 506
DIČ: 2022688261, IČ DPH: SK2022688261

tel: +421 915 495 317
tel., fax: +421 47 488 41 48
email: bojtos@bvt-stav.sk

 Copyright © 2012 BVT-STAV