Untitled Document
 
 
Novostavby
Rekonštrukcie
Inžinierske stavby
Stavebná mechanizacia
Výkon stavebného dozoru
Referencie » Novostavby
Strážny dom
Miesto realizácie:
Štúrovo
Stav projektu:
ukončený
Obdobie:
09/2009 - 04/2010


Navrhovaný strážny dom je riešený ako samostatne stojaci objekt. Dom je jednopodlažný. Objekt je umiestnený v Štúrove na parcele č. 4646, v blízkosti miestnej komunikácie na ktorú je komunikačne napojený.

Z hľadiska konštrukcie ide o murovanú stavbu s obvodovými stenami hr. 380 mm z tvárnic Porotherm. Pôdorysný rozmer novostavby je 10,0 x 7,75m. Zastrešený je sedlovou strechou. Odkvap strechy je na kóte +2,62m. Strešná krytina je betónová krytina BRAMAC bridlicovo čiernej farby. Fasáda objektu je opatrená zatepľovacím systémom. Vonkajšiu povrchovú úpravu tvorí tenkovrstvová prefarbená omietka Baumit. Okná a dvere sú plastové biele s izolačným dvojsklom.

Vstup do strážneho domu je orientovaný na západnú stranu.

Objekt je napojený na inžinierske siete. Je vykurovaný plynovým kúrením systémom teplovodného vykurovania. Strážny dom je napojený aj na vodovod. Kanalizácia je riešená nepriepustnou prefabrikovanou žumpou. Dažďové vody sú odvádzané pomocou odpadových rúr na terén.

 

BVT-STAV, s.r.o.
991 27 Kamenné Kosihy, č. 129
IČO: 44 404 506
DIČ: 2022688261, IČ DPH: SK2022688261

tel: +421 915 495 317
tel., fax: +421 47 488 41 48
email: bojtos@bvt-stav.sk

 Copyright © 2012 BVT-STAV