Untitled Document
 
 
Novostavby
Rekonštrukcie
Inžinierske stavby
Stavebná mechanizacia
Výkon stavebného dozoru
Referencie » Výkon stavebného dozoru
Úprava verejných priestranstiev v obci Ďurkovce
Miesto realizácie:
Ďurkovce
Stav projektu:
ukončený
Obdobie:
07/2012 - 12/2012
Projekt rieši úpravu verejných priestranstiev v obci Ďurkovce


SO-01 Oplotenie časti cintorína

SO-02 Chodníky v cintoríne

SO-03 Úpava studne v cintoríne

SO-04 Drevený altánok

SO      Reknštukcia verejného osvetlenia

 

BVT-STAV, s.r.o.
991 27 Kamenné Kosihy, č. 124
IČO: 44 404 506
DIČ: 2022688261, IČ DPH: SK2022688261

tel: +421 915 495 317
tel., fax: +421 47 488 41 48
email: bojtos@bvt-stav.sk

 Copyright © 2012 BVT-STAV