Untitled Document
 
 
Novostavby
Rekonštrukcie
Inžinierske stavby
Stavebná mechanizacia
Výkon stavebného dozoru
Referencie » Inžinierske stavby
Realizácia spoločných zariadení a opatrení v obvode PPÚ Opava
Miesto realizácie:
Opava
Stav projektu:
ukončený
Obdobie:
09/2016 - 01/2017
Jedná sa o rekonštrukciu účelových komunikácií - poľných ciest v k.ú. obce Opava. Rekonštrukcia uvedených poľných ciest spočívala prevažne vo vybudovaní novej konštrukcie vozoviek so štrkovými vrstvami s povrchovou úprav

 

BVT-STAV, s.r.o.
991 27 Kamenné Kosihy, č. 124
IČO: 44 404 506
DIČ: 2022688261, IČ DPH: SK2022688261

tel: +421 915 495 317
tel., fax: +421 47 488 41 48
email: bojtos@bvt-stav.sk

 Copyright © 2012 BVT-STAV