Untitled Document
 
 
Novostavby
Rekonštrukcie
Inžinierske stavby
Stavebná mechanizacia
Výkon stavebného dozoru
Referencie » Inžinierske stavby
Rodinné domy - prípojky inžinierskych sietí
Miesto realizácie:
Banská Bystrica
Stav projektu:
ukončený
Obdobie:
06/2013 - 12/2015
Komunikácia - Oporný múr - Vodovod - Tlaková kanalizácia - Plynovod - Rozvody NN - Verejné osvetlenie - Slaboprúdové a oznamovacie rozvody

Komunikácia: Ide o novo navrhovanú komunikáciu, ktorá je vo svojom smerovom vedení pokračovaním existujúcej ulice a svojou realizáciou zabezpečuje prístup k rodinným domom. Po pravej strane je chodník pre peších s bezbariérovou úpravou šírky 1,25 m a na konci komunikácie je spevnená plocha - otočka tvaru T zabezpečujúca plynulé otočenie. Oporný múr: Zachytáva výškový rozdiel medzi upraveným a pôvodným terénom pozdĺž navrhovanej cestnej komunikácie pre novú bytovú výstavbu. Je navrhnutý ako uholníkový oporný múr, ktorý stabilizuje proti preklopeniu aj vlastná tiaž zeminy. Vodovod: je predĺženie existujúceho vodovodu HDPE d110x7,4. Dĺžka je 100 m a ukončí sa podzemným hydrantom. Tlaková kanalizácia: je predĺženie existujúcej tlakovej kanalizácie HDPE d50x4,6 s novými prípojkami a na konci s odkalovacou šachtou. Plynovod: je rozšírením STL plynovodov v Banskej Bystrici o 88 m. Rozvody NN: rieši nové prípojky pre novú IBV.
 

BVT-STAV, s.r.o.
991 27 Kamenné Kosihy, č. 129
IČO: 44 404 506
DIČ: 2022688261, IČ DPH: SK2022688261

tel: +421 915 495 317
tel., fax: +421 47 488 41 48
email: bojtos@bvt-stav.sk

 Copyright © 2012 BVT-STAV