Untitled Document
 
 
Novostavby
Rekonštrukcie
Inžinierske stavby
Stavebná mechanizacia
Výkon stavebného dozoru
Referencie » Inžinierske stavby
Vodovodná prípojka k čepacej stanici PHM DG PETROL v obci Vinica
Miesto realizácie:
Vinica
Stav projektu:
v realizácii
Obdobie:
06/2014 -
Novostavba vododvodnej prípojky k čerpacej stanici PHM DG Petrol v obci Vinica z dôvodu zabezpečenia odberu pitnej vody pre prevádzku. Vodovodná prípojka sa napojí na existujúci verejný vodovod v mieste jestvujúceho požiarneho hydrantu.

 

BVT-STAV, s.r.o.
991 27 Kamenné Kosihy, č. 129
IČO: 44 404 506
DIČ: 2022688261, IČ DPH: SK2022688261

tel: +421 915 495 317
tel., fax: +421 47 488 41 48
email: bojtos@bvt-stav.sk

 Copyright © 2012 BVT-STAV